Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

04-10-2019

 

Samen werken aan een betere waterkwaliteit

 

Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en Waterdag 2019. Zij zijn belangrijke partners in het verbeteren van de waterkwaliteit in de sloten rond hun bedrijf. Tijdens de middag kijkt het hoogheemraadschap samen met agrariërs naar praktische maatregelen die passen bij de bedrijfsvoering en goed zijn voor de waterkwaliteit.

 

Er worden op die dag workshops georganiseerd rond de thema’s ecologie van de sloot, actief bodem beheer en droogte/ zout water. Het aanmelden voor de dag kan op www.rijnland.net/bodemenwaterdag. Hier staat ook meer informatie over de dag.

KRW doelen 2027

Het hoogheemraadschap is agrariërs dankbaar voor de fijne samenwerking van de afgelopen jaren. Ondanks dat, is meer inspanning nodig om de KRW doelen van 2027 te behalen. De expertise van agrariërs is hierin onmisbaar. De afgelopen jaren is al gezocht naar maatregelen die goed zijn voor bedrijf en de waterkwaliteit. Bijvoorbeeld het gebruik van een baggerspuit: goed voor de sloot en het land.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »