Gras en Grutto: ervaringen in Amstelland

03-09-2019

In het tijdschrift De Levende Natuur verschijnt deze maand een thema nummer over natuurinclusieve landbouw.

 

Een van de artikelen heeft als titel: gras en grutto, ervaringen in Amstelland.

Je kunt dit hier downloaden!

Nog laat kerkuilkuiens

In de bovenkerkerpolder vond het team van de vogelwerkgroep Ouderkerk dat de nestkasten schoonmaakt nog onverwacht drie jonge kerkuilen eind […]

lees verder »

Akkerranden langs mais in de Bovenkerkerpolder vol leven

Vrijwilligers hebben op een mooie dag in oktober gekeken welke insecten en vogels gebruik maken van de nog niet gemaaide […]

lees verder »

De boer is een regisseur

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam […]

lees verder »

meer nieuws »