Rapport over bodemdaling en landbouw in Noord-Holland

31-08-2019

Resumerend

De tijd is rijp voor daden in de vorm van het durven beproeven van een nieuwe procesmatige aanpak. Voor het belonen van initiatieven van de streekbewoners.
Voor het ‘loslaten’ om te kunnen realiseren. Voor het geven van ruimte en het bieden van richting. Een spannend proces waarbij werkende weg moet worden geleerd, regelmatig achterom kijkend worden geëvalueerd en moedig moet worden gekoerst op de duidelijkheid van de hoofddoelen. Het Veenweidegebied en haar bewoners verdienen dit. Ook in deze kunnen we leren van ‘Groningen’: negeer niet de signalen van hen die werken, wonen, beheren en ontwikkelen in het gebied waar zij hun leven doorbrengen. Waar zij letterlijk de grond van hun bestaan en idealen vinden. Waar zij verantwoordelijkheid willen dragen voor het behoud en zorgvuldig beheer van wat niet slechts voor hen, maar voor de hele samenleving als waardevol en kwetsbaar erfgoed telt. Elke generatie heeft de plicht om, ook als de vorm veranderen gaat, de diepe betekenis ervan voor een ieder behouden te doen blijven.

Op verzoek van de provincie heeft Cees Veerman met tal van sleutelfiguren in de provincie gesproken over de problematiek van de bodemdaling en de landbouw. Dit nadat een voortvarend inzet van de provincie  de nodige vraagtekens opriep bij veel boeren.

“Haren kost geen tijd” Zoeken naar draagvlak voor slappe grond

Zo luidt de intrigerende titel: Het werkwoord 'haren' betekent een zeis of zicht scherpen -het idee is dat je, als je werk voorbereid, je de tijd van de voorbereiding ruim terugwint.

Download het lezenswaardige verslag hier.

 

Citaat:... de plannen en ideeën voor behoud van het gebied van Amstelland, zijn bewijzen van intense betrokkenheid van de streek. Zij vertegenwoordigen voor de hand liggende voorbeelden die tot uitvoering kunnen komen op afzienbare tijd en met overzienbare kosten en moeiten.

Gras en Grutto: ervaringen in Amstelland

In het tijdschrift De Levende Natuur verschijnt deze maand een thema nummer over natuurinclusieve landbouw.   […]

lees verder »

Rapport over bodemdaling en landbouw in Noord-Holland

Resumerend De tijd is rijp voor daden in de vorm van het durven beproeven van een nieuwe procesmatige aanpak. Voor het […]

lees verder »

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

meer nieuws »