Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

19-06-2019

GLB PILOT

Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw’. Komende maanden wordt hard gewerkt aan een pakket maatregelen dat daadwerkelijk effect heeft op bodemkwaliteit, biodiversiteit en klimaat.

De pilot is een van zeven die onlangs zijn gestart in de aanloop naar het GLB 2021 – 2027. Bij de uitvoering van deze pilot zijn negen agrarische gebiedscollectieven betrokken. Deze zijn allemaal actief in de akkerbouwstrook die loopt van Zeeland naar Groningen, de ‘akkerbelt’ van Nederland.

 

LEES DE NIEUWSBRIEF

Negen Collectieven in Nederland gaan onderzoeken welke rol de collectieven zouden kunnen spelen in het nieuwe GLB. Noord-Holland Zuid is betrokken met een project inde Haarlemmermeer. Dit project wordt gecoordineerd door Dave Dirks.

Deelnemende collectieven:

•Midden-Groningen

•ANOG

•Waadrâne

•Agrarische Natuur Drenthe (AND)

•Flevolands Agrarisch Collectief (FAC)

•Hollands Noorden

•Noord-Holland Zuid

•Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW)

•Poldernatuur Zeeland

 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »