Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

19-06-2019

GLB PILOT

Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw’. Komende maanden wordt hard gewerkt aan een pakket maatregelen dat daadwerkelijk effect heeft op bodemkwaliteit, biodiversiteit en klimaat.

De pilot is een van zeven die onlangs zijn gestart in de aanloop naar het GLB 2021 – 2027. Bij de uitvoering van deze pilot zijn negen agrarische gebiedscollectieven betrokken. Deze zijn allemaal actief in de akkerbouwstrook die loopt van Zeeland naar Groningen, de ‘akkerbelt’ van Nederland.

 

LEES DE NIEUWSBRIEF

Negen Collectieven in Nederland gaan onderzoeken welke rol de collectieven zouden kunnen spelen in het nieuwe GLB. Noord-Holland Zuid is betrokken met een project inde Haarlemmermeer. Dit project wordt gecoordineerd door Dave Dirks.

Deelnemende collectieven:

•Midden-Groningen

•ANOG

•Waadrâne

•Agrarische Natuur Drenthe (AND)

•Flevolands Agrarisch Collectief (FAC)

•Hollands Noorden

•Noord-Holland Zuid

•Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW)

•Poldernatuur Zeeland

 

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »