Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

19-06-2019

GLB PILOT

Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw’. Komende maanden wordt hard gewerkt aan een pakket maatregelen dat daadwerkelijk effect heeft op bodemkwaliteit, biodiversiteit en klimaat.

De pilot is een van zeven die onlangs zijn gestart in de aanloop naar het GLB 2021 – 2027. Bij de uitvoering van deze pilot zijn negen agrarische gebiedscollectieven betrokken. Deze zijn allemaal actief in de akkerbouwstrook die loopt van Zeeland naar Groningen, de ‘akkerbelt’ van Nederland.

 

LEES DE NIEUWSBRIEF

Negen Collectieven in Nederland gaan onderzoeken welke rol de collectieven zouden kunnen spelen in het nieuwe GLB. Noord-Holland Zuid is betrokken met een project inde Haarlemmermeer. Dit project wordt gecoordineerd door Dave Dirks.

Deelnemende collectieven:

•Midden-Groningen

•ANOG

•Waadrâne

•Agrarische Natuur Drenthe (AND)

•Flevolands Agrarisch Collectief (FAC)

•Hollands Noorden

•Noord-Holland Zuid

•Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW)

•Poldernatuur Zeeland

 

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

Bloemrijk beheer Middenweg Bovenkerkerpolder

Bloemrijke bermen krijg je niet zo maar. Veel bermen worden 'geklepeld' -de planten worden in snippers achtergelaten in de berm. […]

lees verder »

meer nieuws »