Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

19-06-2019

GLB PILOT

Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw’. Komende maanden wordt hard gewerkt aan een pakket maatregelen dat daadwerkelijk effect heeft op bodemkwaliteit, biodiversiteit en klimaat.

De pilot is een van zeven die onlangs zijn gestart in de aanloop naar het GLB 2021 – 2027. Bij de uitvoering van deze pilot zijn negen agrarische gebiedscollectieven betrokken. Deze zijn allemaal actief in de akkerbouwstrook die loopt van Zeeland naar Groningen, de ‘akkerbelt’ van Nederland.

 

LEES DE NIEUWSBRIEF

Negen Collectieven in Nederland gaan onderzoeken welke rol de collectieven zouden kunnen spelen in het nieuwe GLB. Noord-Holland Zuid is betrokken met een project inde Haarlemmermeer. Dit project wordt gecoordineerd door Dave Dirks.

Deelnemende collectieven:

•Midden-Groningen

•ANOG

•Waadrâne

•Agrarische Natuur Drenthe (AND)

•Flevolands Agrarisch Collectief (FAC)

•Hollands Noorden

•Noord-Holland Zuid

•Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW)

•Poldernatuur Zeeland

 

Loopkevers op de akkers

In de Haarlemmermeer werkt NHZ samen met de gemeente en andere partijen om een groenblauwe dooradering voor insecten te realiseren. […]

lees verder »

Raakt de bodem uitgeput?

Een prikkelende uitzending van Zembla: de bodem van de landbouwgebieden raakt uitgeput...   Klik naar de uitzending. […]

lees verder »

'Onze Weidevogels'

Agrio uitgeverij (bij velen bekend, o.a. het blad 'Melkvee') heeft een blad gepubliceerd onder de titel 'Onze Weidevogels'. Veel boeren zullen het […]

lees verder »

meer nieuws »