Met kleine aanpassingen in je bedrijfsvoering kun je al snel meer biodiversiteit realiseren.”

07-05-2019

Biodiversiteit staat boven aan de agenda van de wereldpolitiek. In Nederland is de landbouw de belangrijkste speler als het gaat om deze problematiek. Op de website WEIDEWINST tips om de biodiversiteit op je boerderij te vergroten -bittere noodzaak! Een initiatief van PPP-AGRO, VIC, Van Hall Larenstein en Louis Bolk instituut.

Lees bijvoorbeeld over voordelen van kruiden:

  1. Diepere beworteling
  2. Stabiele grasproductie onder moeilijke omstandigheden
  3. Minder ongewenste kruiden
  4. Rijker bodemleven
  5. Positieve gezondheidseffecten voor het vee
  6. Groot effect op de biodiversiteit
  7. Waardering door burger en consument

Tips om Kruiden in het het gras te krijgen, met bemesting het bodemleven en de insecten -en vogels te ondersteunen, slootkantbeheer en koeien in de wei voor biodiversiteit. 

Download bijvoorbeeld:

factsheet kruiden inzaaien

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »