Met kleine aanpassingen in je bedrijfsvoering kun je al snel meer biodiversiteit realiseren.”

07-05-2019

Biodiversiteit staat boven aan de agenda van de wereldpolitiek. In Nederland is de landbouw de belangrijkste speler als het gaat om deze problematiek. Op de website WEIDEWINST tips om de biodiversiteit op je boerderij te vergroten -bittere noodzaak! Een initiatief van PPP-AGRO, VIC, Van Hall Larenstein en Louis Bolk instituut.

Lees bijvoorbeeld over voordelen van kruiden:

  1. Diepere beworteling
  2. Stabiele grasproductie onder moeilijke omstandigheden
  3. Minder ongewenste kruiden
  4. Rijker bodemleven
  5. Positieve gezondheidseffecten voor het vee
  6. Groot effect op de biodiversiteit
  7. Waardering door burger en consument

Tips om Kruiden in het het gras te krijgen, met bemesting het bodemleven en de insecten -en vogels te ondersteunen, slootkantbeheer en koeien in de wei voor biodiversiteit. 

Download bijvoorbeeld:

factsheet kruiden inzaaien

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »