Plas-drassen bij Uithoorn succesvol

29-03-2019

Op het bedrijf van Peer Bos in de Uithoornsepolder en het bedrijf van Sieto Heemskerk in de Kalslagerpolder zijn goed geslaagde plasdrassen aangelegd. In deze kleinere polders hebben de weidevogels het de afgelopen decennia erg moeilijk gehad. Nu komen ze in ieder geval weer terug, gelokt door het water. Rond beide plassen zijn drie paartjes grutto aanwezig en de nodige tureluurs en kieviten. We hopen dat ze weer terug zijn als broedvogels!?

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »