Vossenraster in de Bovenkerkerpolder

24-03-2019

Drie boeren in de Bovenkerkerpolder kunnen in het zuidelijke deel van de polder16,5 ha. grasland gebruiken van de Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer. De stichting laat de graslanden zo beheren dat de omstandigheden voor de vogels optimaal zijn. De oevers zijn op veel plaatsen flauwe gemaakt, een krachtige pomp brengt het water in de sloten omhoog, schapen hebben het gras kort gegraasd en rondom is een raster met schrikdraad boven de sloot aangebracht om de vos er niet bij te laten. Vorig jaar waren er maar weinig weidevogels, het gras was erg lang uit de winter gekomen. Onder het nieuwe beheer van de Stichting zouden de vogels zich er thuis moeten gaan vinden!? We gaan het zien.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »