Verslag weidevogels 2018

20-03-2019

Met Aad van Paassen werkt ons collectief aan een nieuwe functie voor de website Boerenlandvogelmonitor. Hiermee kunnen verhelderende kaarten en diagrammen worden gemaakt die inzicht geven in de ontwikkelingen van de weidevogelstand en laten zien hoe het beheer uitpakt.

Aad heeft er een prachtig rapport mee gemaakt, heel leerzaam voor alle deelnemende boeren in de eerste plaats, maar ook voor andere belangstellenden -en wie weet een inspiratie voor andere collectieven?

 

DOWNLOAD

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »