Met akkerranden geen insecticide gebruik nodig

16-03-2019

Akkerranden van grote waarde blijkt uit onderzoek in de Hoekse Waard.

In de Hoeksche Waard is meer dan 450 kilometer aan akkerranden aanwezig, veelal ingezaaid met kruidenmengsels die ontworpen zijn om zowel natuurlijke vijanden en bijen als akkervogels te kunnen ondersteunen. Verspreid over de Hoeksche Waard zijn in het eerste jaar 33 en in het tweede jaar 36 percelen met deze akkerranden geselecteerd waarop wintertarwe of aardappel werd geteeld. Daarbij is erop gelet dat de verschillende typen akkerranden (eenjarige bloemenranden, gras-kruidenranden van uiteenlopende ouderdom, en grasranden) alle in voldoende mate vertegenwoordigd waren.

Natuurlijke plaagbestrijding

In het gewas wintertarwe kwamen al zo weinig bladluizen voor dat een effect van natuurlijke vijanden niet was vast te stellen. In aardappel lagen de aantallen bladluizen hoger. Hier namen de plaagpopulaties vanaf eind juni al weer af, waarbij de afname duidelijk het grootst was op percelen waar meer natuurlijke vijanden (zoals gaasvliegen of zweefvliegen) zaten.

Een opvallend resultaat is dat de akkerbouwers, die steeds direct geïnformeerd werden over de tellingen (de scouting) in het gewas, meestal geheel afzagen van het gebruik van insecticiden.

De combinatie van akkerranden en scouten lijkt dus een effectieve manier om het gebruik van insecticiden terug te dringen. Op het gebruik van herbiciden en fungiciden zal het echter geen invloed hebben.

 

Lees Verder

Hart van de Ronde Hoep Overvol weidevogels

Steen en been geklaag over de droogte. In het natte hart van de Rondehoep is voller dan vol met weidevogels. […]

lees verder »

Groen goud

Terreinbeheerders, milieuorganisaties en landbouworganisaties, waaronder Collectief Noord-Holland Zuid en LTO Noord, hebben een plab uitgewerkt voor Biodiversiteits herstel in de […]

lees verder »

meer nieuws »