Verkiezingsdebat

08-03-2019

Aanstaande donderdag 14 maart is hét agrarische verkiezingsdebat: zes lijsttrekkers gaan met u en elkaar in debat over belangrijke opgaven waarvoor we in Noord-Holland staan.

De vier thema’s die aan de orde komen zijn energietransitie, leefbaarheid, klimaat en biodiversiteit.
Er ‘moet’ veel in de komende jaren: er zijn nog vele duizenden woningen te kort die ergens – op ons platteland? - gebouwd moeten worden. De maatschappij verwacht dat we actief werken aan het vergroten van de biodiversiteit – terwijl kostprijzen vaak al behoorlijk onder druk staan! En dan niet te vergeten de enorme opgave om te voldoen aan de klimaatafspraken.. In Den Haag is bedacht dat er de komende 30 jaar vele hectares zonneweides moeten komen, net als veel meer wind op land. Laat het duidelijk zijn: dit gaat iedere keer over ónze grond!

Tenslotte gaan we het natuurlijk ook hebben over de veenweiden. Wil de provincie inderdaad nog steeds waterbuffels en rietsigaren in plaats van koeien in de wei en de beste kwaliteit zuivel van de wereld?

 

Gelukkig valt er wat te kiezen op 20 maart. Wij zorgen voor een vlotte avond, spannende vragen, en natuurlijk een gezellige borrel na afloop – komt allen!

Donderdag 14 maart – Clusius College Alkmaar – Drechterwaard 10 – Inloop 19.30 – Start 20.00

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »