Landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’

08-12-2018

Zet 16 februari 2019 alvast in
je agenda en ontmoet op deze
interactieve inspiratiedag andere
groene beschermers én tellers,
boeren en specialisten!
Aanmelden vanaf half december.
Nader bericht volgt binnenkort.

16 februari
2019
9.00 – 17.00 UUR
BEATRIXTHEATER
UTRECHT

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »