Landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’

08-12-2018

Zet 16 februari 2019 alvast in
je agenda en ontmoet op deze
interactieve inspiratiedag andere
groene beschermers én tellers,
boeren en specialisten!
Aanmelden vanaf half december.
Nader bericht volgt binnenkort.

16 februari
2019
9.00 – 17.00 UUR
BEATRIXTHEATER
UTRECHT

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »