kleinschalige-verwerking-van-zuivel-vlakbij-amsterdam

Het eerste wat het product speciaal maakt is dat het uit de eigen streek komt. Daaruit volgt de rest van het verhaal. Amstelland is het gebied waar de Amsterdammers het buiten zijn beleven. We willen laten zien dat ze door de zuivel te kopen zich direct verbinden met hun omgeving. Via een website laten we de consumenten zien wie hun boeren zijn en hoe ze hun bedrijf voeren. Daardoor ontstaat een band. De boodschap is: deze boeren spannen zich extra in om het landschap mooi en waardevol te maken, met bloemen en met vogels. Daar doen de boeren alles voor en als je onze producten koopt ben je onderdeel van het proces. Honderd procent van de winst gaat naar extra inspanningen voor de natuur

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »