Amstelland Natuurzuivel, the next steps

21-11-2018

Nieuwsbericht op site GROENKAPITAAL (KLIK!)

Van gras naar glas in vijf kilometer

Amstelland Natuurzuivel, een coöperatie van twintig agrarische bedrijven in de regio Amstelland. Zij hebben gezamenlijk een melkfabriek opgezet voor de productie van streekzuivelproducten voor Amsterdam en omstreken. De bijzondere kwaliteit streekzuivel wordt geheel geproduceerd op minder dan 5 kilometer afstand van de consument. Door de korte keten die ontstaat, krijgt de boer meer geld en hoeft hij minder intensief te boeren. In plaats daarvan kan de boer zich extra inzetten voor het behoud en herstel van het bijzondere landschap in Amstelland. En dat is goed voor de biodiversiteit.

Inzaaien weidevogelboulevard

Dit voorjaar hebben 10 boeren toegezegd om mee te doen aan de weidevogelboulevard met inzet van hun eigen gronden. Zo kan de inzet voor de klanten van AmstelNatuurZuivel zichtbaar worden. Dit houdt in dat zij akkoord zijn gegaan met het afschrapen van het vegetatiedek en het vervolgens inzaaien van de kopeinden van de door hun aangewezen percelen. Op de informatieborden wordt straks verteld over kruidenrijk grasland dat goed is voor weidevogels in de vorm van voedsel en beschutting.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »