Amstelland Natuurzuivel, the next steps

21-11-2018

Nieuwsbericht op site GROENKAPITAAL (KLIK!)

Van gras naar glas in vijf kilometer

Amstelland Natuurzuivel, een coöperatie van twintig agrarische bedrijven in de regio Amstelland. Zij hebben gezamenlijk een melkfabriek opgezet voor de productie van streekzuivelproducten voor Amsterdam en omstreken. De bijzondere kwaliteit streekzuivel wordt geheel geproduceerd op minder dan 5 kilometer afstand van de consument. Door de korte keten die ontstaat, krijgt de boer meer geld en hoeft hij minder intensief te boeren. In plaats daarvan kan de boer zich extra inzetten voor het behoud en herstel van het bijzondere landschap in Amstelland. En dat is goed voor de biodiversiteit.

Inzaaien weidevogelboulevard

Dit voorjaar hebben 10 boeren toegezegd om mee te doen aan de weidevogelboulevard met inzet van hun eigen gronden. Zo kan de inzet voor de klanten van AmstelNatuurZuivel zichtbaar worden. Dit houdt in dat zij akkoord zijn gegaan met het afschrapen van het vegetatiedek en het vervolgens inzaaien van de kopeinden van de door hun aangewezen percelen. Op de informatieborden wordt straks verteld over kruidenrijk grasland dat goed is voor weidevogels in de vorm van voedsel en beschutting.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »