Vlinders weidevogelboulevard in aanleg

17-06-2018

Het fietspad door de bovenkerkerpolder (de Middenweg) wordt onderhouden door de boeren. Door te maaien en af te voeren wordt geprobeerd de bermen bloemrijk te krijgen. Een vrijwilliger van het IVN heeft genoteerd welke vlinders er vliegen. Kleine vos, atalanta en klein geaderd witje waren het meest algemeen.

Mooi is dat de ernstig bedreigde argusvlinder aanwezig is. De vlinders (rode stippen) vlogen bij de molenkade. Beide elementen, middenweg en molenkade, zijn van cruciaal belang voor het behoud van deze grasland vlinder.

 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »