Ronde hoep eind mei

08-06-2018

Eind mei liepen er nog een goede 150 grutto's met kuikens. Goed percentage (80%) maar wel in absolute cijfers minder dan de afgelopen jaren. De vossen hebben vermoedelijk het gebied ogal onder druk gezet. 

Hoopvol is dat er voor het eerst een territorium van de watersnip werd vastgesteld en dat er vier paprtjes zomertalingen zich hebben gevestigd!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »