Stichting Dan krijgt 16,5 ha. grasland in erfpacht in de Bovenkerkerpolder

30-04-2018

Stichting DAN zorgt ervoor dat het bestaande extensieve beheer ook de komende decennia uitgevoerd blijft worden. De grond wordt nu in gebruik gegeven bij drie agrariërs uit de polder die zo de mogelijkheid krijgen hun grondareaal uit te breiden.

Voor deze percelen zal een begrenzing als natuur worden aangevraagd. Dankzij de begrenzing als natuur en de unieke opzet van de stichting (een ‘TBO’ zonder overheadkosten) kan de grond tegen gunstige condities in gebruik worden gegeven aan de boeren.

 

Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer heeft 16,5 ha. grasland in de Bovenkerkerpolder in erfpacht gekregen. Het betreft vochtige en vogelrijke percelen die al gedurende een lange periode extensief worden gebruikt door een boer van buiten de polder.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »