Stichting Dan krijgt 16,5 ha. grasland in erfpacht in de Bovenkerkerpolder

30-04-2018

Stichting DAN zorgt ervoor dat het bestaande extensieve beheer ook de komende decennia uitgevoerd blijft worden. De grond wordt nu in gebruik gegeven bij drie agrariërs uit de polder die zo de mogelijkheid krijgen hun grondareaal uit te breiden.

Voor deze percelen zal een begrenzing als natuur worden aangevraagd. Dankzij de begrenzing als natuur en de unieke opzet van de stichting (een ‘TBO’ zonder overheadkosten) kan de grond tegen gunstige condities in gebruik worden gegeven aan de boeren.

 

Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer heeft 16,5 ha. grasland in de Bovenkerkerpolder in erfpacht gekregen. Het betreft vochtige en vogelrijke percelen die al gedurende een lange periode extensief worden gebruikt door een boer van buiten de polder.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »