Help met een blauwe dienst de waterkwaliteit

04-10-2017

Help met een blauwe dienst de waterkwaliteit een handje!

 

Met de waterkwaliteit in sloten en plassen gaat het steeds beter. Toch komen er door verschillende oorzaken nog steeds teveel stoffen in het water terecht en wordt er bij het baggeren en slootschonen nog onnodig veel waterleven kapot gemaakt. Schoon en gezond water is voor iedereen belangrijk. We willen een grotere diversiteit aan waterplanten, koeien die nog gezonder water drinken en mensen die prettig recreëren rond het water.

 

Door het uitvoeren van blauwe diensten levert u als agrariër een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in poldersloten. Met kleine beheermaatregelen krijgt u als agrariër stevigere kanten en meer waterleven in uw sloot. Deze waterbeheerdiensten worden vaak blauwe diensten genoemd. Doet u met ons mee?

LEES VERDER

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »