Subsidie voor Zuivelfabriek in Ouderkerk a/d Amstel

30-09-2017

Boeren in Amstelland hebben zuivelcoöperatie ‘Amstelgoed NatuurZuivel’ opgericht. De doelstelling van de coöperatie is streekproducten op de markt te brengen van bedrijven die zich inzetten voor de weidevogels in Amstelland. Op deze wijze willen de boeren consumenten in de gelegenheid stellen producten met karakter uit de eigen streek te kopen. Daarmee ondersteunen zij de natuurwaarden van het landschap waarin zij wonen en recreëren. Voornemen is om te beginnen met de productie van melk, yoghurt en kwark en deze af te zetten in de regio Groot Amsterdam.

De coöperatie werkt in dit project samen met Vogelbescherming Nederland, Friesland Campina, Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer en de Amsterdamse groothandel Vroegop Ruhe & co.

De provincie Noord-Holland en de Europese Unie stellen subsidie beschikbaar voor het opstarten van een fabriek voor streekzuivel in Ouderkerk a/d Amstel.

De verwachting is dat de fabriek begin 2018 in werking kan treden.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »