Subsidie voor Zuivelfabriek in Ouderkerk a/d Amstel

30-09-2017

Boeren in Amstelland hebben zuivelcoöperatie ‘Amstelgoed NatuurZuivel’ opgericht. De doelstelling van de coöperatie is streekproducten op de markt te brengen van bedrijven die zich inzetten voor de weidevogels in Amstelland. Op deze wijze willen de boeren consumenten in de gelegenheid stellen producten met karakter uit de eigen streek te kopen. Daarmee ondersteunen zij de natuurwaarden van het landschap waarin zij wonen en recreëren. Voornemen is om te beginnen met de productie van melk, yoghurt en kwark en deze af te zetten in de regio Groot Amsterdam.

De coöperatie werkt in dit project samen met Vogelbescherming Nederland, Friesland Campina, Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer en de Amsterdamse groothandel Vroegop Ruhe & co.

De provincie Noord-Holland en de Europese Unie stellen subsidie beschikbaar voor het opstarten van een fabriek voor streekzuivel in Ouderkerk a/d Amstel.

De verwachting is dat de fabriek begin 2018 in werking kan treden.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »