Subsidie voor Zuivelfabriek in Ouderkerk a/d Amstel

30-09-2017

Boeren in Amstelland hebben zuivelcoöperatie ‘Amstelgoed NatuurZuivel’ opgericht. De doelstelling van de coöperatie is streekproducten op de markt te brengen van bedrijven die zich inzetten voor de weidevogels in Amstelland. Op deze wijze willen de boeren consumenten in de gelegenheid stellen producten met karakter uit de eigen streek te kopen. Daarmee ondersteunen zij de natuurwaarden van het landschap waarin zij wonen en recreëren. Voornemen is om te beginnen met de productie van melk, yoghurt en kwark en deze af te zetten in de regio Groot Amsterdam.

De coöperatie werkt in dit project samen met Vogelbescherming Nederland, Friesland Campina, Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer en de Amsterdamse groothandel Vroegop Ruhe & co.

De provincie Noord-Holland en de Europese Unie stellen subsidie beschikbaar voor het opstarten van een fabriek voor streekzuivel in Ouderkerk a/d Amstel.

De verwachting is dat de fabriek begin 2018 in werking kan treden.

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

Bloemrijk beheer Middenweg Bovenkerkerpolder

Bloemrijke bermen krijg je niet zo maar. Veel bermen worden 'geklepeld' -de planten worden in snippers achtergelaten in de berm. […]

lees verder »

meer nieuws »