Subsidie voor Zuivelfabriek in Ouderkerk a/d Amstel

30-09-2017

Boeren in Amstelland hebben zuivelcoöperatie ‘Amstelgoed NatuurZuivel’ opgericht. De doelstelling van de coöperatie is streekproducten op de markt te brengen van bedrijven die zich inzetten voor de weidevogels in Amstelland. Op deze wijze willen de boeren consumenten in de gelegenheid stellen producten met karakter uit de eigen streek te kopen. Daarmee ondersteunen zij de natuurwaarden van het landschap waarin zij wonen en recreëren. Voornemen is om te beginnen met de productie van melk, yoghurt en kwark en deze af te zetten in de regio Groot Amsterdam.

De coöperatie werkt in dit project samen met Vogelbescherming Nederland, Friesland Campina, Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer en de Amsterdamse groothandel Vroegop Ruhe & co.

De provincie Noord-Holland en de Europese Unie stellen subsidie beschikbaar voor het opstarten van een fabriek voor streekzuivel in Ouderkerk a/d Amstel.

De verwachting is dat de fabriek begin 2018 in werking kan treden.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »