AmstelNatuurZuivel Start

12-09-2017

AmstelNatuurZuivel:

  • Extra inkomsten voor boeren die zich extra inspannen voor de natuur op hun land.
  • Eerlijke producten voor de consument in de eigen regio van bloemrijke weiden.
  • Vervoer van koe naar consument slechts enkele kilometers.
  • Kans voor iedereen om als consument de natuur om Amsterdam te steunen

Coöperatie Amstelgoed NatuurZuivel heef een pand gehuurd aan de Ambachtenstraat in Ouderkerk aan de Amstel. De komende maanden zal hier een melkfabriek worden ingericht. De melk zal worden geleverd door boeren uit Amstelland. Friesland Campina is hierbij een belangrijke partner.

Nog laat kerkuilkuiens

In de bovenkerkerpolder vond het team van de vogelwerkgroep Ouderkerk dat de nestkasten schoonmaakt nog onverwacht drie jonge kerkuilen eind […]

lees verder »

Akkerranden langs mais in de Bovenkerkerpolder vol leven

Vrijwilligers hebben op een mooie dag in oktober gekeken welke insecten en vogels gebruik maken van de nog niet gemaaide […]

lees verder »

De boer is een regisseur

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam […]

lees verder »

meer nieuws »