AmstelNatuurZuivel Start

12-09-2017

AmstelNatuurZuivel:

  • Extra inkomsten voor boeren die zich extra inspannen voor de natuur op hun land.
  • Eerlijke producten voor de consument in de eigen regio van bloemrijke weiden.
  • Vervoer van koe naar consument slechts enkele kilometers.
  • Kans voor iedereen om als consument de natuur om Amsterdam te steunen

Coöperatie Amstelgoed NatuurZuivel heef een pand gehuurd aan de Ambachtenstraat in Ouderkerk aan de Amstel. De komende maanden zal hier een melkfabriek worden ingericht. De melk zal worden geleverd door boeren uit Amstelland. Friesland Campina is hierbij een belangrijke partner.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »