JAARVERGADERING EN JAARVERSLAG

31-08-2017

Het bestuur van Collectief Noord-Holland Zuid nodigt alle leden uit voor een gezellige ontmoeting en de jaarvergadering

 

Dinsdag 5 september

Kaagweg 50

2157 LH Abbenes

 

         19.00 uur Gelegenheid kennis te maken met het Bayer Forward Farming bedrijf van Jasper Roubos. Samen met Bayer is hier een voorbeeld ontwikkeld van een duurzame aanpak in de reguliere akkerbouw. Akkerranden maken hiervan een onderdeel uit.

·         Vanaf 19.30 Drankje en dan gaat de BBQ aan.

·         21.00 Vergadermoment.

o   Bestuur en Coördinator geven terugblik op het eerste jaar van ons collectief.

   Bespreking van het Jaarverslag en het financieel overzicht 2016.

   Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »