(S)ken uw sloot

06-06-2017

Samen met waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en ingenieursbreau Tauw zetten we een systeem op waarbij boeren zelf de waterkwaliteit in hun sloot kunnen meten. Hiervoor krijgen de deelnemers meet appartuur en kunnen ze gebruik maken van een speciaal hiervoor ontwikkelde applicatie.

 

Alle boeren die meedoen met waterbeheer (ecologisch slootschonen, baggerpomp en botanische randen) in het werkgebiede van AGV (Amstel en Vecht) zijn uitgenodigd voor de workshop

26 juni, 20.00 uur

Ringdijk 26 in Nes aan de Amstel.

Uitnodiging

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »