AmstelNatuurZuivel: Friesland Campina doet mee!

19-05-2017

Het bestuur van Friesland Campina heeft besloten dat het bedrijf gaat samenwerken met de coöperatie AmstelgoedNatuurZuivel om in Amstelland een Zuivelfabriek op te zetten die streekproducten gaat maken.

Doelstelling van het project is de consumenten in de regio Amsterdam in staat te stellen zuivel te kopen uit Amstelland van boeren die zich inzetten voor de natuur op hun land.

Kruidenrijke graslanden zorgen voor bloemen, insecten en weidevogels in Amstelland.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »