Bovenkerkerpolder in April

20-04-2017

De bovenkerkerpolder ligt er weer mooi bij. De kruidenrijkdom van het gras neemt de laatste jaren zichtbaar toe.

Iets meer grutto's dan vorig jaar, dat is ook wel te verwachten. Veldleeuwerik en zomertaling definief weer terug. Gele kwikstaart breidt zich uit. Minder kieviten helaas. Mijn indruk is dat de vogels die de kruidenrijke stukken kiezen met een hoger waterpeil het wel goed doen, maar de akkers zijn lastig. Gelukkig zag ik drie gezinnen die de kuikens van de akker hadden gekregen naar het gras -ook naar het extensief weiden naast de mais.

 

Gruttobrief april

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »