Bovenkerkerpolder in April

20-04-2017

De bovenkerkerpolder ligt er weer mooi bij. De kruidenrijkdom van het gras neemt de laatste jaren zichtbaar toe.

Iets meer grutto's dan vorig jaar, dat is ook wel te verwachten. Veldleeuwerik en zomertaling definief weer terug. Gele kwikstaart breidt zich uit. Minder kieviten helaas. Mijn indruk is dat de vogels die de kruidenrijke stukken kiezen met een hoger waterpeil het wel goed doen, maar de akkers zijn lastig. Gelukkig zag ik drie gezinnen die de kuikens van de akker hadden gekregen naar het gras -ook naar het extensief weiden naast de mais.

 

Gruttobrief april

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »