Kruidenrijk Grasland: Meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels

03-04-2017

Rob geerts, verbonden aan Wageningen Universiteit, houdt 3 april een lezing over Kruidenrijk Grasland: Meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels.

Kruidenrijk grasland is niet alleen goed voor weidevogels, onderzoek toont aan dat het ook een bijdrage kan leveren aan de gezondheid van het vee en de winst van melkveebedrijven.

Download de lezing hier.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »