Ecologisch Advies NHZ

16-03-2017

Jaarlijks ontvang collectief NHZ een evaluatie van het voorbije seizoen en een advies met betrekking tot het komende seizoen van ecologische commissie.

In de commissie zitten:

  • Aad van Paassen (Landschapbeheer Nederland en coordinator van de vrijwillige weidevogelbeschermers in Amstelland)
  • Fons Bongers (ecoloog bij Rijksvastgoed, KNNV)
  • Geert Timmermans (Stadsecologie Amsterdam, KNNV)
  • Ton Rewijk (veldmedewerker NHZ)

 

In het advies zet de commissie een duidelijk beeld neer van de inspanningen voor de weidevogels in relatie tot de vestiging en de broedsuccessen.

Per polder worden duidelijke tips gegeven die ons beheer kunnen verbeteren -belangrijk om te lezen voor alle leden!

Een opvallend gegeven: samen met Landschap Noord-Holland realiseert het collectief op ongeveer 38% van het werkgebied kuikenland voor grutto's!

 

Download het advies

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »