Ecologisch Advies NHZ

16-03-2017

Jaarlijks ontvang collectief NHZ een evaluatie van het voorbije seizoen en een advies met betrekking tot het komende seizoen van ecologische commissie.

In de commissie zitten:

  • Aad van Paassen (Landschapbeheer Nederland en coordinator van de vrijwillige weidevogelbeschermers in Amstelland)
  • Fons Bongers (ecoloog bij Rijksvastgoed, KNNV)
  • Geert Timmermans (Stadsecologie Amsterdam, KNNV)
  • Ton Rewijk (veldmedewerker NHZ)

 

In het advies zet de commissie een duidelijk beeld neer van de inspanningen voor de weidevogels in relatie tot de vestiging en de broedsuccessen.

Per polder worden duidelijke tips gegeven die ons beheer kunnen verbeteren -belangrijk om te lezen voor alle leden!

Een opvallend gegeven: samen met Landschap Noord-Holland realiseert het collectief op ongeveer 38% van het werkgebied kuikenland voor grutto's!

 

Download het advies

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

Bloemrijk beheer Middenweg Bovenkerkerpolder

Bloemrijke bermen krijg je niet zo maar. Veel bermen worden 'geklepeld' -de planten worden in snippers achtergelaten in de berm. […]

lees verder »

meer nieuws »