Ecologisch Advies NHZ

16-03-2017

Jaarlijks ontvang collectief NHZ een evaluatie van het voorbije seizoen en een advies met betrekking tot het komende seizoen van ecologische commissie.

In de commissie zitten:

  • Aad van Paassen (Landschapbeheer Nederland en coordinator van de vrijwillige weidevogelbeschermers in Amstelland)
  • Fons Bongers (ecoloog bij Rijksvastgoed, KNNV)
  • Geert Timmermans (Stadsecologie Amsterdam, KNNV)
  • Ton Rewijk (veldmedewerker NHZ)

 

In het advies zet de commissie een duidelijk beeld neer van de inspanningen voor de weidevogels in relatie tot de vestiging en de broedsuccessen.

Per polder worden duidelijke tips gegeven die ons beheer kunnen verbeteren -belangrijk om te lezen voor alle leden!

Een opvallend gegeven: samen met Landschap Noord-Holland realiseert het collectief op ongeveer 38% van het werkgebied kuikenland voor grutto's!

 

Download het advies

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »