Eerste kievitsnesten in de Noordpolder bij Muiden

14-03-2017

Heleen en Frans Heijdra vonden op 13 maart de eerst kievitsnesten in de regio -en meteen drie nesten op hetzelfde perceel!

Op percelen waar de komende periode mest wordt uitgereden of andere werkzaamheden plaats vinden, is het dus al weer van belang nesten te zoeken en te markeren zodat die gepaard kunnen worden!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »