Project Erfbeplanting

11-02-2017

Erfbeplanting of het planten van struiken in overhoekjes zijn een belangrijke aanvulling voor de FAB-randen in de Haarlemmermeer. De insecten die de luizen in de oogstgewassen aanpakken, hebben plekken nodig om ander voedsel te vinden, te overwinteren etc. Biodiversiteit is belangrijk voor een akkerbouw die zoekt naar harmonie met natuur en milieu.

 

We kunnen  het inrichten van erven met bomen, struiken etc. financieel ondersteunen. Denk aan nieuwbouw van schuren of stallen die een groen jasje kan gebruiken, of aan boomgaarden of hagen bij de boerderij

Belangstellling?  info@collectiefnhz.nl

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »