40 km FAB-randen in de Haarlemmermeer

07-02-2017

We gaan dit jaar het zaad gebruiken dat het Louisbolk instituut heeft ontwikkeld voor het project Bloeiend Bedrijf. De keuze van de zaden is er er op gericht om zo goed mogelijk insecten aan te trekken die bladluizen in het oogstgewas eten. Hierdoor hoeven de boeren minder gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. Dit noemt men Functionele Agro Biodiversiteit (FAB)een belangrijke winst voor het milieu!

Daarnaast zitten in het zaadmengsel veel bloemen die bestuivers als bijen en hommels van voedsel voorzien.

We hopen dat alle bewoners in de Haarlemmermeer dit jaar even kunnen genieten van de prachtige bloemen in hun polder!

De bloemen.

Collectief Noord-Holland Zuid gaat in 2017 in de Haarlemmer over een lengte van ongeveer 40 kilometer akkerranden aanleggen in Haarlemmermeer.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »