40 km FAB-randen in de Haarlemmermeer

07-02-2017

We gaan dit jaar het zaad gebruiken dat het Louisbolk instituut heeft ontwikkeld voor het project Bloeiend Bedrijf. De keuze van de zaden is er er op gericht om zo goed mogelijk insecten aan te trekken die bladluizen in het oogstgewas eten. Hierdoor hoeven de boeren minder gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. Dit noemt men Functionele Agro Biodiversiteit (FAB)een belangrijke winst voor het milieu!

Daarnaast zitten in het zaadmengsel veel bloemen die bestuivers als bijen en hommels van voedsel voorzien.

We hopen dat alle bewoners in de Haarlemmermeer dit jaar even kunnen genieten van de prachtige bloemen in hun polder!

De bloemen.

Collectief Noord-Holland Zuid gaat in 2017 in de Haarlemmer over een lengte van ongeveer 40 kilometer akkerranden aanleggen in Haarlemmermeer.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »