Grutto's zoeken nat grasland in Aetsveld

31-10-2016

In de polder Aetsveld gaat het waterschap de drooglegging in bepaalde delen verminderen.

De kaart die het waterschap geeft van de drooglegging toont een opmerkelijk verband tussen het voorkomen van gruutto's met kuikens in mei en de drooglegging. De vogels mijden de droge hoeken en kiezen voor een drooglegging tussen de 30 en 60 cm.

Het is duidelijk waar het zinvol is om kruidenrijk weidevogelgrasland te ontwikkelingen!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »