Grutto's zoeken nat grasland in Aetsveld

31-10-2016

In de polder Aetsveld gaat het waterschap de drooglegging in bepaalde delen verminderen.

De kaart die het waterschap geeft van de drooglegging toont een opmerkelijk verband tussen het voorkomen van gruutto's met kuikens in mei en de drooglegging. De vogels mijden de droge hoeken en kiezen voor een drooglegging tussen de 30 en 60 cm.

Het is duidelijk waar het zinvol is om kruidenrijk weidevogelgrasland te ontwikkelingen!

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »