congres Groen Kapitaal op 25 november 2016

28-10-2016

Programma
12.00 Lunch met podium initiatieven Gouden Roerdomp
13.00 Opening Gedeputeerde
13.20 Lezingen over wilde bijen en stadsnatuur
14.30 5 Workshops
• Natuurinclusieve Landbouw
• Verbinden en Ontsnipperen
• Groene Gezonde Leefomgeving
• GroenSpoor
• Groen Blauwe Dooradering
16.00 Verrassing
16.30 Visuele terugblik op de workshops
17.00 Stemming en uitreiking Gouden Roerdomp
17.30 Borrel

Meld u aan voor congres Groen Kapitaal op 25 november 2016

De provincie Noord-Holland organiseert op vrijdag 25 november 2016 het congres Groen Kapitaal. Er is een mooi programma, waarin aandacht wordt besteed aan een grote uitdaging, de rol van de wilde bij en aan het aanpassingsvermogen van de natuur in de stad.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »