Van woorden naar daden

07-10-2016

Beleidsmedewerkers, onderzoekers en mensen uit de praktijk van het agrarisch natuurbeheer discussieerden over de vraag hoe sturing op biodiversiteit in het landelijk gebied aan het veranderen is. Dat de discussie vruchtbaar was, bleek aan het eind van de dag. De deelnemers gaven aan nieuwe kennis te hebben opgedaan, en kennis te hebben gedeeld en getoetst. Ten slotte zijn kennisvragen geformuleerd.

HET VERSLAG

 

Op donderdag 22 september 2016 organiseerde de WOT Natuur & Milieu samen met de Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid van Wageningen UR het symposium ‘Van blauwdruk naar groene ruimte?’. Aanleiding was de oratie van prof. Hens Runhaar later die dag.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »