Van woorden naar daden

07-10-2016

Beleidsmedewerkers, onderzoekers en mensen uit de praktijk van het agrarisch natuurbeheer discussieerden over de vraag hoe sturing op biodiversiteit in het landelijk gebied aan het veranderen is. Dat de discussie vruchtbaar was, bleek aan het eind van de dag. De deelnemers gaven aan nieuwe kennis te hebben opgedaan, en kennis te hebben gedeeld en getoetst. Ten slotte zijn kennisvragen geformuleerd.

HET VERSLAG

 

Op donderdag 22 september 2016 organiseerde de WOT Natuur & Milieu samen met de Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid van Wageningen UR het symposium ‘Van blauwdruk naar groene ruimte?’. Aanleiding was de oratie van prof. Hens Runhaar later die dag.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »