Gouden Roerdomp

05-10-2016

In Noord-Holland hebben we prachtige natuurgebieden, waar iedereen van kan genieten. Maar het groen in de provincie hoeft niet beperkt te blijven tot deze vorm van natuur. In heel Noord-Holland liggen kansen voor de ontwikkeling van meer natuur of het verwaarden van biodiversiteit tot groen kapitaal. Deze kansen worden nu nog niet altijd benut. Daarom zijn De Natuurverdubbelaars in opdracht van de Provincie Noord-Holland op zoek naar innovatieve en kansrijke initiatieven rondom natuur, natuurlijk kapitaal en biodiversiteit.

Door bestaande initiatieven in kaart te brengen en verder te helpen, wil de Provincie Noord-Holland werken aan verbetering van de biodiversiteit in Noord-Holland. Je kunt hierbij denken aan initiatieven op het gebied van biodiversiteitsvriendelijke landbouw, biodiversiteit in de stad, verdienmodellen voor natuur, slimme combinaties tussen water en natuur of biodiversiteit en het bedrijfsleven.

Wie wordt de winnaar van de Gouden Roerdomp 2016?

De Provincie Noord-Holland is weer op zoek naar kansrijke initiatieven met een positieve impact op natuur!

 

 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »