Pleidooi nieuw Agrarisch natuurbeheer -inclusief royale beloning

25-09-2016

Natuurbeheer door boeren komt niet vanzelf tot stand. Deelname aan het stelsel van agrarisch natuurbeheer waarbij de overheid beheersovereenkomsten met boeren afsluit dient minder vrijblijvend te worden.

Tegelijkertijd moeten boeren niet slechts een ‘compensatie’ ontvangen voor agrarisch natuurbeheer, maar een royale beloning. Agrarisch natuurbeheer moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden van boeren, overheden, maar ook van bedrijven in de agri-foodketens, banken en andere stakeholders. Dit betoogt prof. dr. Hens Runhaar, buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap in zijn inaugurele rede op 22 september. In zijn inaugurele rede gaat hij in op de vraag hoe er kan worden gestuurd op een verandering van de landbouw waarbij economie, ecologie, landschapsherstel en andere maatschappelijke waarden meer in balans zijn: ‘natuurinclusieve’ landbouw.

 

 

 

Daarvoor moeten barrières worden geslecht. 'Zo zijn de voordelen van natuurvriendelijk boeren minder zichtbaar dan die van de conventionele landbouw. Niet alleen voor de boeren zelf, maar ook voor consumenten,' verklaart prof. Runhaar. Dit vergt nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren, wetenschappers en bedrijven, naast nieuwe prikkels om boeren te stimuleren om hun negatieve ecologische impact te minimaliseren en maximaal te profiteren van natuurlijke processen, zoals biologische plaagbestrijding.

Het hele bericht van natuurbericht.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »