Pleidooi nieuw Agrarisch natuurbeheer -inclusief royale beloning

25-09-2016

Natuurbeheer door boeren komt niet vanzelf tot stand. Deelname aan het stelsel van agrarisch natuurbeheer waarbij de overheid beheersovereenkomsten met boeren afsluit dient minder vrijblijvend te worden.

Tegelijkertijd moeten boeren niet slechts een ‘compensatie’ ontvangen voor agrarisch natuurbeheer, maar een royale beloning. Agrarisch natuurbeheer moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden van boeren, overheden, maar ook van bedrijven in de agri-foodketens, banken en andere stakeholders. Dit betoogt prof. dr. Hens Runhaar, buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap in zijn inaugurele rede op 22 september. In zijn inaugurele rede gaat hij in op de vraag hoe er kan worden gestuurd op een verandering van de landbouw waarbij economie, ecologie, landschapsherstel en andere maatschappelijke waarden meer in balans zijn: ‘natuurinclusieve’ landbouw.

 

 

 

Daarvoor moeten barrières worden geslecht. 'Zo zijn de voordelen van natuurvriendelijk boeren minder zichtbaar dan die van de conventionele landbouw. Niet alleen voor de boeren zelf, maar ook voor consumenten,' verklaart prof. Runhaar. Dit vergt nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren, wetenschappers en bedrijven, naast nieuwe prikkels om boeren te stimuleren om hun negatieve ecologische impact te minimaliseren en maximaal te profiteren van natuurlijke processen, zoals biologische plaagbestrijding.

Het hele bericht van natuurbericht.

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

Bloemrijk beheer Middenweg Bovenkerkerpolder

Bloemrijke bermen krijg je niet zo maar. Veel bermen worden 'geklepeld' -de planten worden in snippers achtergelaten in de berm. […]

lees verder »

meer nieuws »