Streekproducten Amstelland: het gaat lopen!?

23-09-2016

Een geanimeerde ontmoeting op 21 september 2016 in de sfeervolle locatie van Boerin en de kok. Boeren uit Amstelland presenteerde hun bedrijf, hun inzet voor de weidevogels en hun producten, melk en vlees, aan groothandelaren, kaasmakers, kaasverkopers, grootschalige gebruikers van vlees en melk uit de wereld van de hamburgers, de moderne koffiehuizen en ijszaken. Er bleek grote interesse bij de Amsterdamse ondernemers om hun klanten kwaliteitsproducten uit de directe omgeving te kunnen verkopen.

We verwachten een stralende toekomst voor de streekproducten die de burgers eerlijk voeden en een fraai boerenland vol bloemen en vogels geven!

Vogelbescherming doet geweldig werk!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »