Grasland doorzaaien met kruiden

23-09-2016

Het is een prachtige nazomer, het moment om de weiden die belangrijk zijn voor de weidevogels kruidenrijker te maken. In Amstelland  worden deze weken percelen doorgezaaid met een zaadmengsel dat door biodivers speciaal is samengesteld om hier de kruidenrijkdom van het gras te vergroten. Het zaad wordt op percelen waar de grasmat dat toelaat (op dicht engels raai lukt het niet) tussen de grassprieten gelegd. Hier gaat Joost van de Kroon aan de slag in de Ronde Hoep.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »