Kruiden voor gezond vee

20-09-2016

September 2016: in de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder worden proeven gedaan met het doorzaaien van kruiden in het grasland. De percelen krijgen geen kunst- of drijfmest en worden laat gemaaid. We hopen volgend jaar meer bloeiende planten zoals weegbree, rolklaver, ratelaar en koekoeksbloem te zien!

Collectief Noord-Holland Zuid ziet graag meer kruiden en bloemen in de wei.

Dat is niet alleen goed voor een grotere biodiversiteit, meer bijen en vlinders en andere insekten en meer weidevogels, maar komt ook ten goede aan de gezondheid van het vee.

Een interessant boekje over gezondheid van het vee en kruiden uit de hoek van de biologische melkveehouders is hier te downloaden.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »