Symposium Waterkwaliteit op de Kaart

13-09-2016

Thema: Landbouwpraktijk

Na een masterclass door Gerard Ros (WUR) over de relatie tussen bodembeheer en waterkwaliteit (ronde 1) of door Harold Vlooswijk (Agrarische natuurvereniging) over ecologisch slootbeheer (ronde 2), volgen gesprekken met agrariërs die willen overstappen naar duurzame productie, een bank die een rol speelt met een dergelijke overstap, agrarische natuurverenigingen en LTO.

Thema 3: Duurzame landbouw: de invloed van aanbieders en afnemers

De masterclass wordt gegeven door Peter Leendertse (CLM) die als intermediair tussen aanbieders en afnemers kansen initieert. Vervolgens gaan we in gesprek met supermarkten, inkopers en grote voedingsmiddelenproducenten om hun visie en verhaal te horen.

6 oktober 2016 organiseert Koninklijk Nederlands Waternetwerk een symposium over waterkwaliteit.

De landbouw is een apart thema.

Meer informatie en aanmelden: www.waternetwerk.nl

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »