06-09-2016

Uitnodiging VIC e.a.

Het eerste Veldcongres: ‘Natte teelten in h veengebied’ wordt gehouden op 30 september a.s. Op dit Veldcongres willen we u helpen een beeld te vormen van de kansen en uitdagingen van natte teelten, als oplossingsrichting voor de toekomst van het veengebied.

 

De organisaties STOWA, Radboud Universiteit, Programmabureau Utrecht-West, Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatie- centrum vinden het tijd om de kennis die zij gegenereerd hebben met u te delen. Omdat gewassen als lisdodde, cranberries, veenmos en azolla ondertussen voldoende perspectief bieden om een nieuw stap te maken in een ‘volhoudbare’ landbouw, zowel economisch als ecologisch. Bovendien helpen natte teelten bij het oplossen van het CO2- en bodemdalingsvraagstuk.

De boer is een regisseur

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam […]

lees verder »

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

meer nieuws »