06-09-2016

Uitnodiging VIC e.a.

Het eerste Veldcongres: ‘Natte teelten in h veengebied’ wordt gehouden op 30 september a.s. Op dit Veldcongres willen we u helpen een beeld te vormen van de kansen en uitdagingen van natte teelten, als oplossingsrichting voor de toekomst van het veengebied.

 

De organisaties STOWA, Radboud Universiteit, Programmabureau Utrecht-West, Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatie- centrum vinden het tijd om de kennis die zij gegenereerd hebben met u te delen. Omdat gewassen als lisdodde, cranberries, veenmos en azolla ondertussen voldoende perspectief bieden om een nieuw stap te maken in een ‘volhoudbare’ landbouw, zowel economisch als ecologisch. Bovendien helpen natte teelten bij het oplossen van het CO2- en bodemdalingsvraagstuk.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »