06-09-2016

Uitnodiging VIC e.a.

Het eerste Veldcongres: ‘Natte teelten in h veengebied’ wordt gehouden op 30 september a.s. Op dit Veldcongres willen we u helpen een beeld te vormen van de kansen en uitdagingen van natte teelten, als oplossingsrichting voor de toekomst van het veengebied.

 

De organisaties STOWA, Radboud Universiteit, Programmabureau Utrecht-West, Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatie- centrum vinden het tijd om de kennis die zij gegenereerd hebben met u te delen. Omdat gewassen als lisdodde, cranberries, veenmos en azolla ondertussen voldoende perspectief bieden om een nieuw stap te maken in een ‘volhoudbare’ landbouw, zowel economisch als ecologisch. Bovendien helpen natte teelten bij het oplossen van het CO2- en bodemdalingsvraagstuk.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »