06-09-2016

Uitnodiging VIC e.a.

Het eerste Veldcongres: ‘Natte teelten in h veengebied’ wordt gehouden op 30 september a.s. Op dit Veldcongres willen we u helpen een beeld te vormen van de kansen en uitdagingen van natte teelten, als oplossingsrichting voor de toekomst van het veengebied.

 

De organisaties STOWA, Radboud Universiteit, Programmabureau Utrecht-West, Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatie- centrum vinden het tijd om de kennis die zij gegenereerd hebben met u te delen. Omdat gewassen als lisdodde, cranberries, veenmos en azolla ondertussen voldoende perspectief bieden om een nieuw stap te maken in een ‘volhoudbare’ landbouw, zowel economisch als ecologisch. Bovendien helpen natte teelten bij het oplossen van het CO2- en bodemdalingsvraagstuk.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »