Uitbreiding agrarisch natuurbeheer in Noord-Holland Zuid

05-08-2016

Boeren in Noord-Holland Zuid krijgen de mogelijkheid om in de periode 2017-2021 nog meer maatregelen te nemen voor de weidevogels.

De provincie heeft het budget voor maatregelen ten behoeve van de weidevogels in dit deel van de provincie met bijna 25% verhoogd.

De provincie ziet dat het collectief op een efficiente wijze met het geld om gaat. Bovendien worden alle weidevogelleefgebieden geteld, in april om de vestiging van de vogels in beeld te krijgen en in mei om vast te stellen of er kuikens vliegvlug worden.

In veel van de weidevogelleefgebieden in Noord-Holland Zuid blijken de grutto's hun kuikens goed groot te kunnen krijgen. Het extra geld wordt vooral besteed aan het beheer van kruidenrijk grasland -hier komt geen kunsmest en drijfmest en er is een rustperiode voor de kuikens van 1 april tot minimaal 15 juni.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »