Uitbreiding agrarisch natuurbeheer in Noord-Holland Zuid

05-08-2016

Boeren in Noord-Holland Zuid krijgen de mogelijkheid om in de periode 2017-2021 nog meer maatregelen te nemen voor de weidevogels.

De provincie heeft het budget voor maatregelen ten behoeve van de weidevogels in dit deel van de provincie met bijna 25% verhoogd.

De provincie ziet dat het collectief op een efficiente wijze met het geld om gaat. Bovendien worden alle weidevogelleefgebieden geteld, in april om de vestiging van de vogels in beeld te krijgen en in mei om vast te stellen of er kuikens vliegvlug worden.

In veel van de weidevogelleefgebieden in Noord-Holland Zuid blijken de grutto's hun kuikens goed groot te kunnen krijgen. Het extra geld wordt vooral besteed aan het beheer van kruidenrijk grasland -hier komt geen kunsmest en drijfmest en er is een rustperiode voor de kuikens van 1 april tot minimaal 15 juni.

GLB pilot: Winst voor akkernatuur én akkerbouwer in de Haarlemmermeer

Akkerbouwers in het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer (omgeving Nieuw-Vennep) draaien dit jaar mee in een GLB-pilot. De pilot is […]

lees verder »

100 paar grutto met kuikens in de Bovenkerkerpolder

Aad van Paassen telde 100 paar grutto's met kuiken in de bovenkerkerpolder. De vogels lijken de droogte hier te kunnen […]

lees verder »

Vogeltellingen april 220

Net als ieder jaar monitoren we de broedende weidevogels in het werkgebied van collectief Noord-Holland Zuid;   Lees de gegevens: Aetsveld Bovenkerkerpolder Duivendrechterpolder Noordpolder Rondehoep   […]

lees verder »

meer nieuws »