Uitbreiding agrarisch natuurbeheer in Noord-Holland Zuid

05-08-2016

Boeren in Noord-Holland Zuid krijgen de mogelijkheid om in de periode 2017-2021 nog meer maatregelen te nemen voor de weidevogels.

De provincie heeft het budget voor maatregelen ten behoeve van de weidevogels in dit deel van de provincie met bijna 25% verhoogd.

De provincie ziet dat het collectief op een efficiente wijze met het geld om gaat. Bovendien worden alle weidevogelleefgebieden geteld, in april om de vestiging van de vogels in beeld te krijgen en in mei om vast te stellen of er kuikens vliegvlug worden.

In veel van de weidevogelleefgebieden in Noord-Holland Zuid blijken de grutto's hun kuikens goed groot te kunnen krijgen. Het extra geld wordt vooral besteed aan het beheer van kruidenrijk grasland -hier komt geen kunsmest en drijfmest en er is een rustperiode voor de kuikens van 1 april tot minimaal 15 juni.

Nog laat kerkuilkuiens

In de bovenkerkerpolder vond het team van de vogelwerkgroep Ouderkerk dat de nestkasten schoonmaakt nog onverwacht drie jonge kerkuilen eind […]

lees verder »

Akkerranden langs mais in de Bovenkerkerpolder vol leven

Vrijwilligers hebben op een mooie dag in oktober gekeken welke insecten en vogels gebruik maken van de nog niet gemaaide […]

lees verder »

De boer is een regisseur

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam […]

lees verder »

meer nieuws »