Jaar van de kievit: maisakker lijkt slecht?!

07-07-2016

In het kader van 'Het Jaar van de Kievit' hebben boeren, vrijwilligers en onderzoekers een onderzoek gedaan op maisakkers in de Bovenkerkerpolder.

  • De akkers werden laat bewerkt, zodat de teintallen nesten goed uitkwamen;
  • De randen van de akker bleven braak liggen in de hoop dat dit voedsel voor de kuikens zou verschaffen.

De maatregel om de nesten uit te laten komen was effectief. Helaas werden uiteindelijk maar vier kievitgezinnen waargenomen met grote jongen, terwijl er wel zeventig nesten waren.

In grasland, vooral bij vroege beweiding en bij percelen met sloten met een (tijdelijk) hoog peil lijken de kansen voor de kievitkuikens om volwassen te worden groter.

 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »