Gele kwikstaart bij akkerrand

06-07-2016

Er is jammer genoeg weinig bekend over de akkervogels in de Haarlemmermeer. In een van onze akkerranden kwam ik een nest tegen van een gele kwikstaart. De vogel ging even verderop op de aardappels zitten. Misschien de vogelstand dankzij de akkerranden een steuntje in de rug krijgt de komende jaren?!

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »