Gele kwikstaart bij akkerrand

06-07-2016

Er is jammer genoeg weinig bekend over de akkervogels in de Haarlemmermeer. In een van onze akkerranden kwam ik een nest tegen van een gele kwikstaart. De vogel ging even verderop op de aardappels zitten. Misschien de vogelstand dankzij de akkerranden een steuntje in de rug krijgt de komende jaren?!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »