Akkerranden Haarlemmermeer

06-07-2016

De akkerranden in de Haarlemmermeer geven een wisselend beeld. Sommige staan vol met de mooie bloemen van Boekweit en trekken veel bijen en hommels. Vlas en korenbloem zorgen voor blauwe accentjes. Een gele kwikstaart voerde er jongen. Boven het heldere slootje patriouilleerde een keizerlibel.

Elders was het zaad slecht opgekomen en ontbrak de kleur die we hoopten te zien -wel staat er haver, waar mogelijk nog vogels van profiteren.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »