Akkerranden Haarlemmermeer

06-07-2016

De akkerranden in de Haarlemmermeer geven een wisselend beeld. Sommige staan vol met de mooie bloemen van Boekweit en trekken veel bijen en hommels. Vlas en korenbloem zorgen voor blauwe accentjes. Een gele kwikstaart voerde er jongen. Boven het heldere slootje patriouilleerde een keizerlibel.

Elders was het zaad slecht opgekomen en ontbrak de kleur die we hoopten te zien -wel staat er haver, waar mogelijk nog vogels van profiteren.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »