Gruttotelling Ronde Hoep

22-05-2016

Ongeveer 80% van de grutto's die voor de Ronde Hoep kozen om te broeden, loopt met kuikens. Opvallend is dat het reservaat niet overal naar de zin van de vogels is. Er is te weinig gras, de vogels kiezen oopvallend  vaak voor het reguliere land. 

En dat is ook de kracht van deze polder: of het nu een nat of droog, vroeg of laat voorjaar is, altijd vinden de grutto's wel een hoek die naar hun zin is.

Betekent wel een extra inspanning voor de boeren om de vogels op hun land veilig te laten opgroeien!

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »