Gruttotelling Ronde Hoep

22-05-2016

Ongeveer 80% van de grutto's die voor de Ronde Hoep kozen om te broeden, loopt met kuikens. Opvallend is dat het reservaat niet overal naar de zin van de vogels is. Er is te weinig gras, de vogels kiezen oopvallend  vaak voor het reguliere land. 

En dat is ook de kracht van deze polder: of het nu een nat of droog, vroeg of laat voorjaar is, altijd vinden de grutto's wel een hoek die naar hun zin is.

Betekent wel een extra inspanning voor de boeren om de vogels op hun land veilig te laten opgroeien!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »