Grutto doet het goed in het ongemaaide gras

22-05-2016

We hebben de gruttogezinnen in de Bovenkerkerpolder in kaart gebracht. Ruim honderd gruttogezinnen met nog wat late broeders. We evenaren het resultaat van vorig jaar ongeveer. Ongeveer 75% van de vogels die zich in deze polder vestigden is tot zover succesvol.(Bruto Territoriaal Succes=BTS)

De laatste loodjes vergen voor de meeste vogels nog een of twee weken.  Dat betekent dat op veel percelen de rustperiode tot 1 juni te krap is en we nog een of twee weken bijplussen!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »