Grutto doet het goed in het ongemaaide gras

22-05-2016

We hebben de gruttogezinnen in de Bovenkerkerpolder in kaart gebracht. Ruim honderd gruttogezinnen met nog wat late broeders. We evenaren het resultaat van vorig jaar ongeveer. Ongeveer 75% van de vogels die zich in deze polder vestigden is tot zover succesvol.(Bruto Territoriaal Succes=BTS)

De laatste loodjes vergen voor de meeste vogels nog een of twee weken.  Dat betekent dat op veel percelen de rustperiode tot 1 juni te krap is en we nog een of twee weken bijplussen!

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »