aetsveld alarmtelling

19-05-2016

Op 18 mei de grutto's in Aetsveld in beeld gebracht. Opvallend is dat er twee kolonies met grutto's zitten, plus nog wat versrpeid. Het hart van de populatie ligt bij biologische bedrijven.

Bij het kruidenrijk gras zitten de vogels veilig, elders, nog beter kruidenrijk gras in feite,  is het maaien twee weken uitgesteld.

(Ik denk altijd als ik die geredde kuikens zie opgroeien aan die wetenschappers die 'wetenschappelijk' vaststellen dat agrarisch natuurbeheer niet werkt. Wat ik voor ogen zie, overtuigt me altijd iets meer dan een rapport...)

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »