aetsveld alarmtelling

19-05-2016

Op 18 mei de grutto's in Aetsveld in beeld gebracht. Opvallend is dat er twee kolonies met grutto's zitten, plus nog wat versrpeid. Het hart van de populatie ligt bij biologische bedrijven.

Bij het kruidenrijk gras zitten de vogels veilig, elders, nog beter kruidenrijk gras in feite,  is het maaien twee weken uitgesteld.

(Ik denk altijd als ik die geredde kuikens zie opgroeien aan die wetenschappers die 'wetenschappelijk' vaststellen dat agrarisch natuurbeheer niet werkt. Wat ik voor ogen zie, overtuigt me altijd iets meer dan een rapport...)

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »