Noordpolder in Mei

17-05-2016

De kleine groep grutto’s doet het tot zover goed. Ze lopen vrijwel allemaal met kuikens en zijn nog twee of drie weken heel kwetsbaar voor maaiwerkzaamheden. De vogels concentreren zich in noordoostzijde en de Zuidpolder en hebben op beide plekken gezelschap van opvallend veel tureluurtjes met kuikens. De kieviten hebben kennelijk verliezen geïncasseerd -veel vogels die een maand terug op de eieren zaten, vinden we niet terug.

Geeft wel hoop dat we de aantallen grutto’s de komende jaren wellicht omhoog kunnen krijgen?! Vooral kruidenrijk gras is kansrijk.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »