Noordpolder in Mei

17-05-2016

De kleine groep grutto’s doet het tot zover goed. Ze lopen vrijwel allemaal met kuikens en zijn nog twee of drie weken heel kwetsbaar voor maaiwerkzaamheden. De vogels concentreren zich in noordoostzijde en de Zuidpolder en hebben op beide plekken gezelschap van opvallend veel tureluurtjes met kuikens. De kieviten hebben kennelijk verliezen geïncasseerd -veel vogels die een maand terug op de eieren zaten, vinden we niet terug.

Geeft wel hoop dat we de aantallen grutto’s de komende jaren wellicht omhoog kunnen krijgen?! Vooral kruidenrijk gras is kansrijk.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »