Gruttokuikens komen op de kaart

16-05-2016

De komende weken worden alle percelen in Noord-Holland Zuid waar grutto's kunnen voorkomen bekeken of er kuikens lopen -of nog nesten liggen. We geven telkens snel bericht aan de gebruikers wat er is gezien. Als het nodig is graag maatregelen nemen:

Maaien?

  • Nestenclaves bij geisoleerde nesten.
  • Kuikenvelden bij gezinnen of meerdere nesten.

Perceel met rust tot 1 juni?

  • Rusptperiode met 1 of 2 weken verlengen als er nog gezinnen van grutto of tureluur lopen.

Geef kuikenvelden en verlengen liefst van te voren door!

Er lopen al veel gezinnen..

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »