Gruttokuikens komen op de kaart

16-05-2016

De komende weken worden alle percelen in Noord-Holland Zuid waar grutto's kunnen voorkomen bekeken of er kuikens lopen -of nog nesten liggen. We geven telkens snel bericht aan de gebruikers wat er is gezien. Als het nodig is graag maatregelen nemen:

Maaien?

  • Nestenclaves bij geisoleerde nesten.
  • Kuikenvelden bij gezinnen of meerdere nesten.

Perceel met rust tot 1 juni?

  • Rusptperiode met 1 of 2 weken verlengen als er nog gezinnen van grutto of tureluur lopen.

Geef kuikenvelden en verlengen liefst van te voren door!

Er lopen al veel gezinnen..

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »