Kluut in Bovenkerkerpolder

10-05-2016

Bij de plasjes langs de N201 bij Uithoorn ('De waterslagen') zijn de kluten weer aanweizg. De afgelopen jaren broeden hebben er succesvol gebroed. Wie weet lukt het weer.

De inrichting en het beheer van dit gebied laat in de toekomst alleen ruimte voor steltlopers als de openheid zo blijft. De geplande ontwikkeling met riet en wilgen zal de vogels verjagen.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »