Kievit op onbewerkt maisland

06-05-2016

Het bewerken van het maisland is laat dit jaar. Tot nog toe profiteren de kieviten daar sterk van. Opvallend is hoe goed de kuikens overleven -tussen de maisstoppels van vorig jaar is goed voedsel en bescherming te vinden! Dit filmpje op een klein perceel in de Horn- en Kuierpolder waar zeven kievit gezinnen goed instaat waren een Buizerd te verjagen.

Stroken braak laten liggen bij het bewerken kande overleving ondersteunen! Het gebeurt in de Bovenkerkerpolder. Wie belangstelling heeft, neem contact op!.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »