Ronde Hoep in April

02-05-2016

Zoals ieder jaar zijn de weidevogels eind april geteld in de Ronde Hoep. Op deze manier krijgen we een goede indruk of het beheer goed ligt en waar nog extra bescherming zinvol is.

Ook in 2016 ziet het er weer goed uit, met een onwrikbaar stabiele populatie grutto's -voor elke hectare kuikenland een gruttogezin!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »