Ronde Hoep in April

02-05-2016

Zoals ieder jaar zijn de weidevogels eind april geteld in de Ronde Hoep. Op deze manier krijgen we een goede indruk of het beheer goed ligt en waar nog extra bescherming zinvol is.

Ook in 2016 ziet het er weer goed uit, met een onwrikbaar stabiele populatie grutto's -voor elke hectare kuikenland een gruttogezin!

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »